jsme oporou více jak 20 let

nadace získává prostředky především z darů svého hlavního donátora - stavební společnosti syner, s.r.o.

pomoc seniorům, dětem a dalším

nadace je nezávislá a státem registrovaná nezisková organizace, jejím posláním je umožnit kvalitnější a pestřejší život

UPOZORNĚNÍ ŽADATELŮM O PŘÍSPĚVKY

během letních prázdnin bude provoz sekretariátu nadace omezen. správní rada bude zasedat po 15.9.2022

Jak zažádat

detail

Pomáháme

detail

Prohlášení Nadace SYNER k veřejné sbírce

pro rodinu Ješutových

 

Vážení a milí dárci sbírky pro rodinu z Kořenova.

LIBEREC/KOŘENOV -  Když Nadace SYNER zkraje roku 2019 na domácím utkání HC Bílí Tygři Liberec vyhlašovala veřejnou sbírku pro rodinu Ješutových, vehnalo to slzy do očí nejednomu návštěvníkovi Home Credit arény v Liberci. Nebylo divu. Maminka po operaci s diagnózou rakovina na páteři, tatínek již delší dobu zápolil s roztroušenou sklerózou, k tomu tři malé děti, jedno v té době ještě v mateřinkovském věku. Sbírka měla posloužit na rekonstrukci domku v Kořenově, protože rodičům se nedostávalo nejen financí, ale také sil na takovou akci.  Nadace se snažila s pomocí zaměstnanců spřízněných společností zajistit projektanty, stavební firmu, a hlavně společně s Bílými Tygry věnovala nemalé úsilí tomu, aby sbírka „stále žila“. Podařilo se. Na transparentním účtu veřejné sbírky se sešlo více jak půl miliónu korun. Pro zdravotní problémy, ale také velkou nerozhodnost Ješutových, nadace musela u KÚ Libereckého kraje dvakrát žádat o prodloužení sbírky. Celému projektu dokonce odmítla spolupráci projektantka, nicméně se podařilo najít plnohodnotnou náhradu. Problémy nastaly při hledání stavebních firem. Oslovili jsme jich více jak deset, žádná se do projektu nechtěla pustit, nakonec jedna kývla. Bohužel v den podpisu smlouvy (červen 2020) mezi rodinou a touto společností Ješutovi odmítli. Firma nabízela rekonstrukci a stavební úpravy dokončit do tří měsíců s kolaudací a díky kvalitnímu projektu i to, že by se Ješutovi nemuseli ani stěhovat po dobu rekonstrukce do jiných prostor.  Nadace se od rodiny následně dozvěděla, že si chtějí rekonstrukci dělat s kamarády, a hlavně v tempu, které jim vyhovuje. Nadace plně respektuje rozhodnutí rodiny, která má na rekonstrukci díky prodloužení sbírky čas až do června 2022. Zároveň nadace všem dárcům sděluje, že proběhla první kontrola řádného čerpání sbírky (uhrazen projekt, poplatky za stavební povolení a další) ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje, a to s výsledkem bez výhrad. Nyní si budou Ješutovi rekonstrukci provádět dle svého uvážení, ale v souladu se zněním příslušného zákona musí nadaci dokladovat čerpání v souladu s účelem sbírky, protože nadace je nadále odpovědná za řádné vyplácení finančních prostředků z transparentního účtu. Nadace věří, že se rodině podaří zrekonstruovat domek tak, aby všechny finance vyčerpala v termínu a k tomu jim přeje hodně zdraví, sil a štěstí.  Nadace SYNER ještě jednou děkuje všem dárcům a doufá, že obdarovaná rodina Ješutových po rekonstrukci dá dárcům na vědomí, že se dobré dílo podařilo.              Srpen 2020

___________________________________________________________________________________________

Naše poslání

Cílem Nadace SYNER je pomáhat především lidem v tíživých životních a sociálních situacích nebo zdravotně znevýhodněným. Nadace se zajímá o osoby s konkrétními příběhy především z Libereckého kraje. Současně podporuje sportovní aktivity dětí, zájmovou kulturní a uměleckou činnost, vzdělávání a potřeby handicapovaných nevyjímaje. Toto poslání naplňuje Nadace SYNER od svého založení v roce 2000.

NADACE SYNER - PRO MARUŠKU

VEŘEJNÁ SBÍRKA BYLA JIŽ UKONČENA

Po bezmála dvou letech od vyhlášení došlo po vzájemné dohodě k ukončení veřejné sbírky, kterou nadace iniciovala na pomoc dnes již dvanáctileté Marušce. „Chtěli jsme rodině zjednodušit každodenní starosti a sbírkou pomoci zajistit finanční prostředky na normální chod domácnosti a toto se podařilo,“ uvedla představitelka Nadace SYNER paní Eva Syrovátková.

Votrubovi

Aktuality

Také ve druhém čtvrtletí nadace pomáhala

11.07.2022

LIBEREC – V letošních jarních měsících vyhodnotila a zprocesovala Nadace SYNER přes tři desítky žádostí o příspěvek. Celkově za toto období rozdala téměř 360 tisíc korun. Ty byly využity na podporu studentské akce Majáles, na nákup dárků k Velikonocům a Dni matek, na pořízení speciálních brýlí či postelí, na nákup několika vozíků či úhradu pobytů v přírodě, pohřbu či podporu sportovních soutěží nebo mistrovství vodících psů.

I po čtvrt roce stále trvá vlna pomoci

22.06.2022

LIBEREC – Od letošního března nachází v Hotelu Arena ubytování stále více jak 80 matek s dětmi, jimž se podařilo utéct z války zmítané Ukrajiny. Toto zázemí jim od prvních dnů konfliktu zajistila Nadace SYNER. Mezi ubytované patří i maminka Ivanna a devatenáctiletý Volodymyr, který je odmalička upoutaný na invalidní vozík. Matka se o něj celé dny svědomitě stará, navíc se jí podařilo najít práci, aby pro syna zajistila lepší životní úroveň, protože stabilní finanční pr ...

Den matek oslavili s nadací a Korálkem v předstihu

04.05.2022

V předstihu si v českodubském domově ve středu 4. 5. 2022 připomenuli Den matek. Stejně jako v minulosti byl ve spolupráci s Nadací SYNER klientům nabídnut kulturní program v podání dětského souboru Korálek, každý klient dostal malý dárek, ženám byly předány květiny. Po smutných covidových letech všichni aktéři uvítali návrat k původním tradicím, k normálním časům. „Den matek považuji za krásný svátek a je správné, že si ho připomínáme. Matky si ho, za vše, c ...

Všechny aktuality
Login