jsme oporou více jak 20 let

nadace získává prostředky především z darů svého hlavního donátora - stavební společnosti syner, s.r.o.

pomoc seniorům, dětem a dalším

nadace je nezávislá a státem registrovaná nezisková organizace, jejím posláním je umožnit kvalitnější a pestřejší život

UPOZORNĚNÍ ŽADATELŮM O PŘÍSPĚVKY

BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE PROVOZ SEKRETARIÁTU OMEZEN. SPRÁVNÍ RADA BUDE ZASEDAT PO 15.9.2023. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Jak zažádat

detail

Pomáháme

detail

NAŠE POSLÁNÍ

Cílem Nadace SYNER je pomáhat především lidem v tíživých životních a sociálních situacích nebo zdravotně znevýhodněným. Nadace se zajímá o osoby s konkrétními příběhy především z Libereckého kraje. Současně podporuje sportovní aktivity dětí, zájmovou kulturní a uměleckou činnost, vzdělávání a potřeby handicapovaných nevyjímaje. Toto poslání naplňuje Nadace SYNER od svého založení v roce 2000.

NADACE SYNER - PRO MARUŠKU

VEŘEJNÁ SBÍRKA BYLA JIŽ UKONČENA

Po bezmála dvou letech od vyhlášení došlo po vzájemné dohodě k ukončení veřejné sbírky, kterou nadace iniciovala na pomoc dnes již dvanáctileté Marušce. „Chtěli jsme rodině zjednodušit každodenní starosti a sbírkou pomoci zajistit finanční prostředky na normální chod domácnosti a toto se podařilo,“ uvedla představitelka Nadace SYNER paní Eva Syrovátková.

Votrubovi

Aktuality

PROJEKT POMOCI DĚTEM, PŘÍBĚH 7: ADAPTAČNÍ POBYT

09.08.2023

Dvanáctiletý Nicolas je studentem šestého ročníku ZŠ 5. května a že zrovna on si pomoc zaslouží, naší nadaci napsala třídní učitelka paní Johana Kolárová. Připravovala školní adaptační pobyt v Jizerských horách, jenomže kvůli špatné finanční situaci v rodině si jej Nicolasova maminka nemohla dovolit. Je samoživitelkou a stará se ještě o druhého staršího chlapce. Proto, když se dozvěděla, že Nadace SYNER pobyt Nicolasovi uhradí, poslala srdečné poděkování a následně i hromadu ...

Ve druhém kvartálu letošního roku nadace pomohla čtyřiceti žadatelům 

19.07.2023

Liberec – Přes 370 tisíc korun rozdala Nadace SYNER ve druhém čtvrtletí rovným čtyřem desítkám žadatelů. Protože do období spadá také konec školního roku, objevovaly se žádosti o úhradu nákladů na letní tábory, maturitní plesy či různá ocenění za studijní výsledky. Standardně dominovaly příspěvky na zdravotnické pomůcky a léčebné pobyty či podpora sportovního memoriálu nebo psího závodu pro nevidomé.

PROJEKT POMOCI DĚTEM, PŘÍBĚH 6: VYBAVENÍ DO ŠKOLY

22.06.2023

Na Střední škole Na Bojišti, která se specializuje na výuku oborů automechanik a elektrikář, ve druhém ročníku studuje talentovaný Honza. Tamní výchovná poradkyně paní Picková vybrala Honzu z důvodu, že by si zasloužil nové vybavení do školy, protože jeho původní nářadí i oblečení do praktické výuky bylo už značně opotřebované. Když se nadace spojila s jeho tatínkem, tak v první chvíli ze skromnosti pomoc s díky a mile odmítl. Ukázalo se, že otec kvůli zdravotnímu ...

Všechny aktuality
Login