Pro žadatele

 

Nadace SYNER pomáhá potřebným a jejím posláním je umožnit kvalitnější a pestřejší život.

Nadace shromažďuje prostředky především z darů svého zřizovatele – stavební společnosti SYNER, s.r.o. Tyto pak ve formě finančních a nefinančních darů věnuje na pomoc konkrétním lidem a institucím. Za více jak 20 let své činnosti rozdala nadace k 65 000 000 korun a poskytla pomoc v řádu dalších milionů.

Dovolujeme si Vás upozornit, že o nadační příspěvky není možné žádat v souvislosti s nákupem osobních automobilů, výpočetní techniky a osobní asistence. Nadace nepřispívá na bydlení, na lázeňské či léčebné pobyty a neposkytuje příspěvky na rehabilitace.

Veškeré žádosti zasílejte písemnou formou a použijte formuláře pro jednotlivce, resp. organizace.

Osobní jednání v nadaci jen po předchozí dohodě.

Děkujeme.

Nadace SYNER

Žádost
o nadační
příspěvek

Login