CENA NADACE SYNER 

26.04.2023

Letos již po páté bude nadace vybraným zaměstnancům skupiny SYNER udělovat tzv. Cenu Nadace SYNER.

Mnoho zaměstnanců skupiny se již nyní angažuje v oblasti CSR a pomáhá ve svém volném čase i prostřednictvím nadace. Proto chceme upozornit právě na ně. Všichni zaměstnanci mají možnost doporučit některého kolegu tím, že jej nominují a na mail nadace@syner.cz zašlou vedle jména doporučeného i pár řádků popisu jeho činnosti pro charitu. Představitelky nadace Eva Syrovátková a Iva Urbanová pak vybranému zaměstnanci ocenění předají na firemním setkání dne 15.6.

Pravidla pro výběr jsou jednoduchá – kolega je zaměstnancem skupiny SYNER a ve svém volnu se věnuje pomoci handicapovanému jednotlivci nebo dochází do příslušného zařízení, poskytuje pravidelný příspěvek v podobě financí či hmotné pomoci, podílí se dlouhodobě při různých akcích v domovech pro děti, seniory a podobně.

Tipy zasílejte do 31.5.2023.

Děkujeme srdečně, Eva Syrovátková a Iva Urbanová

Nadace SYNER

Login