poctu matkám a mateřství oslavili díky nadaci

10.05.2023

Český Dub - V předstihu si ve zdejším domově seniorů ve středu 10. 5. 2023 připomenuli Den matek, který v Česku připadá na druhou květnovou neděli. Stejně jako v minulých letech byl ve spolupráci s Nadací SYNER klientům nabídnut kulturní program v podání dětského souboru z MŠ Korálek, každý klient dostal dárkový balíček a občerstvení, ženám navíc byly předány květiny.

„Den matek považuji za hezký svátek, možná vůbec nejhezčí svátek, který u nás oslavujeme. Vždyť, kdo si zaslouží větší úctu společnosti než ženy, maminky,“ uvedla na úvod představení Iva Urbanová z Nadace SYNER. Jak dále uvedla, pro nadaci je podpora seniorů jedním z hlavních smyslů existence. Program, kterým se děti z Korálku prezentovaly, měl u přihlížejících obyvatel domova velký úspěch. Důkazem pro toto tvrzení byl mohutný potlesk na závěr vystoupení.

Spolupráci s nadací vnímají v domově za důležitou a přínosnou. „Dlouholeté podpory si vážíme. Dostává se nám pomoci i od jiných donátorů, ale kontinuální spolupráce s nadací je svým způsobem opravdu unikátní. Dokonce i v těžkých letech covidové epidemie se nám dařilo spolupráci udržet,“ řekl Radim Pochop, ředitel domova. 

Login