Prohlášení Nadace SYNER k veřejné sbírce pro rodinu Ješutových

11.08.2020

VÁŽENÍ A MILÍ DÁRCI SBÍRKY PRO RODINU Z KOŘENOVA.

LIBEREC/KOŘENOV -  Když Nadace SYNER zkraje roku 2019 na domácím utkání HC Bílí Tygři Liberec vyhlašovala veřejnou sbírku pro rodinu Ješutových, vehnalo to slzy do očí nejednomu návštěvníkovi Home Credit arény v Liberci. Nebylo divu. Maminka po operaci s diagnózou rakovina na páteři, tatínek již delší dobu zápolil s roztroušenou sklerózou, k tomu tři malé děti, jedno v té době ještě v mateřinkovském věku. Sbírka měla posloužit na rekonstrukci domku v Kořenově, protože rodičům se nedostávalo nejen financí, ale také sil na takovou akci.  Nadace se snažila s pomocí zaměstnanců spřízněných společností zajistit projektanty, stavební firmu, a hlavně společně s Bílými Tygry věnovala nemalé úsilí tomu, aby sbírka „stále žila“. Podařilo se. Na transparentním účtu veřejné sbírky se sešlo více jak půl miliónu korun. Pro zdravotní problémy, ale také velkou nerozhodnost Ješutových, nadace musela u KÚ Libereckého kraje dvakrát žádat o prodloužení sbírky. Celému projektu dokonce odmítla spolupráci projektantka, nicméně se podařilo najít plnohodnotnou náhradu. Problémy nastaly při hledání stavebních firem. Oslovili jsme jich více jak deset, žádná se do projektu nechtěla pustit, nakonec jedna kývla. Bohužel v den podpisu smlouvy (červen 2020) mezi rodinou a touto společností Ješutovi odmítli. Firma nabízela rekonstrukci a stavební úpravy dokončit do tří měsíců s kolaudací a díky kvalitnímu projektu i to, že by se Ješutovi nemuseli ani stěhovat po dobu rekonstrukce do jiných prostor.  Nadace se od rodiny následně dozvěděla, že si chtějí rekonstrukci dělat s kamarády, a hlavně v tempu, které jim vyhovuje. Nadace plně respektuje rozhodnutí rodiny, která má na rekonstrukci díky prodloužení sbírky čas až do června 2022. Zároveň nadace všem dárcům sděluje, že proběhla první kontrola řádného čerpání sbírky (uhrazen projekt, poplatky za stavební povolení a další) ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje, a to s výsledkem bez výhrad. Nyní si budou Ješutovi rekonstrukci provádět dle svého uvážení, ale v souladu se zněním příslušného zákona musí nadaci dokladovat čerpání v souladu s účelem sbírky, protože nadace je nadále odpovědná za řádné vyplácení finančních prostředků z transparentního účtu. Nadace věří, že se rodině podaří zrekonstruovat domek tak, aby všechny finance vyčerpala v termínu a k tomu jim přeje hodně zdraví, sil a štěstí.  Nadace SYNER ještě jednou děkuje všem dárcům a doufá, že obdarovaná rodina Ješutových po rekonstrukci dá dárcům na vědomí, že se dobré dílo podařilo.

Login