liberecká mateřinka

NADACE SYNER přes dvě desítky let je význačným partnerem festivalu Mateřinka, který představuje hudební, výtvarnou a pohybovou vyspělost předškoláků z Libereckého kraje.

Login