Ceny pro SOŠ měly úspěch

30.06.2020

LIBEREC -Vážená paní Urbanová, díky příspěvku Nadace SYNER na ocenění našich žáků jsme mohli i v letošním roce  odměnit nejlepší řemeslníky naší školy. Opět jsme vybrali jednoho chlapce a jednu dívku z tradičních řemeslných oborů a jednu dívku z obchodní školy. Věcnými dary v podobě nářadí pro strojaře, krejčovou a učebními pomůckami pro další studium jsme mohli potěšit tři nejlepší absolventy.  Jedná se o Lenku Mizerovou, žákyni oboru šití oděvů, Vojtěcha Vavřicha, žáka oboru strojírenské práce a Barboru Mildnerovou z oboru obchodní škola. Všichni ocenění mají z ceny a věcných darů velkou radost.
Dovolte mi prosím, abych poděkoval nejen za žáky, ale zároveň za školu, protože si Vaší dlouholeté a výrazné podpory velmi Vážím a umožňuje nám uskutečnit řadu nadstandardních akcí.
Se srdečným pozdravem a přáním příjemného léta
Milan Adamec, ředitel školy

SOŠ, Jablonecká, Liberec

Login