Dar nadace pro SOŠ

01.03.2020

LIBEREC – Vážená nadace, v únoru proběhl v areálu SOŠ Jablonecká, Liberec již tradiční šerpovací ples studentů obchodní a praktické školy. Akce se zúčastnila stovka lidí včetně rodičů žáků. K tanci hrála živá kapela a díky sponzorům jsme mohli studentům koupit nejen šerpy, ale připravit pro všechny i občerstvení. Vzhledem k tomu, že naši studenti jsou nejen handicapovaní, ale řada z nich je ze sociálně slabého prostředí, nemohli by si dovolit bez partnerství takový ples. Proto bych touto cestou chtěla velmi poděkovat  Nadaci SYNER za finanční dar.

Markéta Sochorová, vedoucí OP na SOŠ, Jablonecká, Liberec

Login