finanční příspěvek škole

13.04.2022

Děkujeme za Vámi poskytnutý finanční příspěvek naší škole, která poskytuje vzdělání a výchovu žákům s lehkým mentálním, zdravotním, sociálním či kombinovaným znevýhodněním oproti ostatní žákovské populaci. Dar byl použit na náklady spojené s nákupem věcí do tomboly a občerstvení. 

S pozdravem, Ing. Anna Kubicová, Střední odborná škola, Liberec

Login