NEOCENITELNÁ POMOC

15.07.2018

Slatina - Vážení, na základě mé žádosti jsem od Vás obdržel finanční příspěvek na úhradu mechanického aktivního vozíku Quickie argon 2. Chtěl bych Vaší nadaci touto cestou velice poděkovat, protože Váš příspěvek mi umožnil nákup tohoto mechanického vozíku.

V srpnu 2017 jsem měl autonehodu, při které u mě došlo ke zlomenině 5. a 6. krčního obratle. V současné době mám nohy úplně ochrnuté, ruce částečně. Celý život se mi obrátil naruby. Sedm let před důchodem jsem odkázán na celodenní péči mé manželky, která kvůli mně musela tři roky před možností odchodu do starobního důchodu opustit své zaměstnání.

Kontakt s okolím je dnes pro mě možný jedině s pomocí mechanického vozíku, bez něj bych musel veškerý čas trávit na lůžku. Mechanický vozík využívám zejména při pohybu v domácím prostředí. Vozík je lehký, poměrně dobře se s ním otáčím i na malém prostoru. Využívám mechanický vozík i při pobytu venku. Vzhledem k postižení rukou však zvládám pouze krátké vzdálenosti, na delší vzdálenosti musí jet s vozíkem manželka.

Delší pohyb na mechanickém vozíku mi ještě dělá problémy, proto pravidelně cvičím, navštěvuje mě fyzioterapeutka, mám zakoupen i motomed, na kterém si každý den procvičuji nohy i ruce. Mým velkým přáním je i možnost dostat se do bazénu a procvičovat nohy i ruce ve vodě. Funkce rukou se také postupně zlepšují, v současné době zvládám malou hygienu, najím se s pomocí ergoterapeutické pomůcky, snažím se pracovat i na počítači, a to s pomocí myši uzpůsobené pro handicapované.

Život s takto těžkým postižením není jednoduchý, ale snažím se, aby se můj stav v rámci možností co nejvíce zlepšoval. Jde to sice pomalu, ale nevzdávám to. Věřím, že díky mé vůli a pomoci ostatních, mezi které určitě patří i Vaše nadace, se to bude stále zlepšovat.

Ještě jednou mnohokrát děkuji. Zdeněk Suchomel, Slatina

Login