poděkování od školy za pomoc při řešení následků tornáda

10.10.2021
Vážená paní Syrovátková, vážení členové správní rady,
dovoluji si Vám a celé správní radě Nadace Syner touto cestou poděkovat za finanční dar poskytnutý naší škole jako pomoc při řešení následků tornáda.
Velmi si vážím pochopení, vstřícnosti a solidarity Vás i správní rady Nadace Syner.
Pevně věřím, že se nám i s pomocí Vámi poskytnutého daru podaří brzy postavit a vybavit nový objekt pro výuku odborného výcviku žáků, protože ten současný byl tak vážně poškozen, že musel být zdemolován. Současně jsem také přesvědčena, že i naši žáci nejen ocení nové prostory, ale bude je to i motivovat k dalšímu studiu tak, aby byli co nejvíce konkurenceschopní na trhu práce.
Vážená paní Syrovátková, kdykoli budete mít Vy či někdo ze správní rady Nadace Syner cestu na jižní Moravu, nezapomeňte, že Vás v Hodoníně na naší škole vždy rádi uvítáme.
S přátelským pozdravem, Eva Schmidová, ředitelka školy
Login