Poděkování za dar

29.03.2022

Vážená paní Urbanová,

děkuji správní radě Nadace SYNER za příslib daru.
Přeji hezké dny, Věra Dunajčíková, ředitelka DD Frýdlant
Login