poděkování za křesla

21.06.2021

Vážení, dovolte, abych poděkovala Nadaci SYNER za příslib daru pro náš Domov pro seniory. Přílohou posílám požadované s podpisy.

Dokládám také fakturu na dvě kardio křesla, respektive polohovací křesla Elysee.
Děkuji tímto za vyslyšení mé žádosti.
Mgr. Kateřina Kapičková, ředitelka SSMM
Login