PODĚKOVÁNÍ ZA SPECIÁLNÍ ŽIDLI

13.01.2024

Vážená nadace,

dovoluji si tímto za naši rodinu poděkovat za finanční dar, díky němuž jsme mohli našemu Vojtovi zakoupit speciální židli a on tak mohl po ukončení školní docházky začít docházet do centra denních služeb.

Z důvodu těžkého tělesného postižení, především pak významné tělesné dystonie, dokáže Vojtovi bezpečný a správný sed zajistit jen speciální židle.  Ta, na rozdíl od vozíku, Vojtovi dokáže fixovat rovnou a vzpřímenou polohu, rovněž pružně reagovat na dystonie, čímž zabraňuje deformitám páteře a kloubů, je prevencí ortopedických operací, kterým se doposud Vojta úspěšně vyhýbá. Protože správné sezení je nezbytné Vojtovi zajistit nejen doma, ale i v zařízení, kam pravidelně dochází, potřebuje speciální židle dvě. Úhradou ze zdravotního pojištění lze ale pořídit speciální židli jen jednu. V minulosti se nám tak např. stalo, že než se nám podařilo zajistit speciální židli pro sezení Vojty ve škole, Vojta do školy delší dobu nedocházel a tím ani i do pro něj jediného možného kolektivu vrstevníků. Bylo to těžké období jak pro nás rodiče, tak především pro Vojtu, protože je velmi společenský kluk, ve společnosti lidí a kolektivu je vždy velmi rád, spokojený a šťastný.  I díky vaší pomoci nemusela naše rodina nyní prožívat podobné, co v průběhu školní docházky, opětovně.

Kamila Mertová, maminka Vojty, Liberec

Login