Poděkování za vozík

24.06.2024
Dobrý den, paní Barešová,
ráda bych jménem paní Olhy Hrankiny i celé její rodiny poděkovala Nadaci Syner za finanční příspěvek na pořízení nového invalidního vozíku. V červnu se nám konečně podařilo jeho nákup zrealizovat. Pro paní Olhu znamená nový, lehce ovladatelný vozík velkou pomoc a úlevu. I povzbuzení na cestě k dalšímu osamostatňování se a hledání si zaměstnání.
Posílám foto Olhy na novém vozíku. 
Se souhlasem k jeho použití ve Vaší dokumentaci i propagaci.
S vděčností a pozdravem
Petra Holková
Olha Hrankina
Login