Podještědský pohár 2023

24.10.2023

Dobrý den, rádi bychom poděkovali Vám sponzorům za podporu akce  "PODJEŠTĚDSKÝ POHÁR /memoriál manželů Koškových/“, která se uskutečnila dne 14. 10. 2023 v prostorách Domu kultury Liberec. Její samostatné uspořádání navázalo na předešlých 52. ročníků. Cílem organizátorů Tanečního klubu Koškovi je udržet v Liberci povědomost o tanečním sportu, který zde má velkou tradici, a zároveň šířit taneční sport mezi veškeré obyvatelstvo, zejména pak mezi děti a mládež.

Díky Vaší podpoře se podařilo uspořádat již 53. ročník této nádherné akce. Soutěže se zúčastnilo přes 100 párů z celé ČR a Polska od dětských kategorií až po dospělé a publikum bylo také opravdu početné.

Velmi si vážíme podpory této akce všemi zainteresovanými sponzory, a proto jsme se o všech zmínili prostřednictvím  moderátorů několikrát během  soutěže. Loga a bannery byly umístěny v prostorech DK a taktéž na pozvánkách.

Dovolte, abychom popřáli Vám sponzorům akce „PODJEŠTĚDSKÝ POHÁR – 53. ročník /memoriál manželů Koškových/“ mnoho úspěchů v podnikatelském i osobním životě, a současně se těšili, že nás podpoříte při organizaci nadcházejícího ročníku, který máme v úmyslu uspořádat 12. 10. 2024.  

S upřímným poděkováním, Šárka Burešová, předseda TK Koškovi, z. s.

Login