Podpora plesu

21.03.2024

Dobrý den, posíláme poděkování a vyúčtování za podporu školní akce "Ples Obchodní a Praktické školy 2024".

Vámi poskytnutá částka byla použita na náklady spojené s nákupem věcí na tvorbu šerp a kotilionů, výzdobu sálu a občerstvení.
Specifičnost naší školy spočívá v jejím zaměření k poskytování vzdělávání a výchovu žákům s lehkým mentálním, zdravotním, sociálním či kombinovaným znevýhodněním oproti ostatní žákovské populaci.
Z naší zkušenosti víme, že tato akce se každoročně setkává s velkým ohlasem, a to nejen proto, že v tombole mají mnohdy cenné dary díky vám - sponzorům, ale také proto, že společný úsilím vytváříme atmosféru, kterou budou mít jako vzpomínku na školní léta strávená na OŠ a PŠ.
Akce zasahuje i do multikulturní výchovy žáků, kteří pocházejí z různého společenského prostředí.
Děkujeme za Vámi poskytnutý finanční příspěvek.
S úctou, Lenka Dvořáková, SOŠ Jablonecká
Login