POZDAV Z CENTRA LIRA

02.01.2024

Vážená paní Barešová, v příloze posíláme 2x podepsanou smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.

Velmi Vám, Vaší Nadaci Syner děkujeme za podporu naší činnosti.
S přáním krásného vstupu do Nového roku, Eva Poláková, Centrum Lira, z.ú.
Login