ŠKOLNÉ VE STACIONÁŘI

27.11.2023

Děkuji moc za finanční dar pro mého syna Tomáška v denním stacionáři TATA.

S pozdravem, Hana Čandová a Tom
Login