Vánoční besídka internátu

22.12.2021

Děkujeme za Vámi poskytnutý finanční příspěvek.

Vánoční besídka je zaměřena na společensky-kulturní program, kdy jednotliví žáci nacvičí a následně předvedou své vystoupení před diváky, mezi které patří vedení školy, učitelé odborného výcviku a třídní učitelé. Žáci ukáží, co umí nejlépe a zároveň je učitelé poznají v jiných situacích, než vzdělávacího charakteru. Společným úsilím tak vytváříme pravou vánoční atmosféru, která často spoustě žáků v jejich domácích podmínkách chybí.
S pozdravem, Jiří Kudlička, zástupce ředitele pro mimoškolní činnost, SOŠ Liberec
Login