VDĚČNOST Z TURNOVA

08.07.2019

TURNOV – Chtěli bychom velmi poděkovat za příspěvek od Nadace SYNER, který nám pomohl částečně uhradit částku na speciální lyži bisku pro našeho syna a umožnil, aby se mohl účastnit i v zimě sportovních aktivit s celou rodinou a cítit se jako plnohodnotný člen, který je zapojován do dění kolem sebe stejně jako jeho sourozenci.

S velkým vděkem všem pracovníkům, kteří se podílejí na celém procesu vyřizování žádostí a vedení nadace.

Rodina Peukertova, Turnov

Login