Z Českého Dubu

24.04.2020

ČESKÝ DUB – Vážená nadace, vedle zaslání dvou podepsaných smluv velice děkuji za dosavadní spolupráci a podporu.

V úctě, Radim Pochop, ředitel Domova důchodců Český Dub

Login