Besídka Střední odborné školy Liberec, skvělá vizitka školy za školou - GENUSPLUS.CZ

15.12.2018

Málokterá škola nabízí svým svěřencům smysluplné využití volného času v takovém rozsahu jako SOŠ Liberec a není to jen tím, že řada žáků bydlí na školním internátě. Plody mimoškolní činnosti se děti chlubí na několika akcích do roka. K nejprestižnějším tradičně patří vánoční besídka, do jejíž atmosféry vás vtáhne naše úvodní video.

Po zhlédnutí videa možná řeknete: "No a co?" Ano, program, který dali dohromady žáci SOŠ a jejich kamarádi navštěvující jiné školy, využívající ubytovaní na internátu SOŠ, je podobný ostatním besídkám pořádaným středními školami (přesněji řečeno těmi, které vůbec takové kulturní akce pořádají a ty by se v kraji daly spočítat na prstech). Ale je třeba mít na paměti, že část účinkujících překonává různá znevýhodnění, která mají oproti žákům běžných škol. SOŠ Liberec je totiž školou specializovanou na poskytování vzdělání dětem, které mají z nejrůznějších důvodů ztížený přístup k získání kvalifikace, a tím pádem i k hledání uplatnění.

Na fotografii níže je krásný příklad nikým shora nenařízené inkluze naruby. Exhibicí s míči vánoční pásmo obohatili i Michal a Martin, kluci z přípravky FC Slovan Liberec ubytovaní na internátu SOŠ.

Poslání a výsledky práce školy zaujaly již před osmnácti lety Nadaci SYNER a ta od té doby se školou spolupracuje. Mimo jiné věnuje dětem vánoční dárky . Iva Urbanová (šaty s červeným vzorem), členka správní rady nadace, je pravidelným čestným hostem, a jak vidíte, na vystoupení se evidentně těší. Po levici Milana Adamce, ředitele SOŠ Liberec, sedí jeho pravá ruka Lenka Skrbková.

Malá odbočka, je paradoxní, že nástrahy nečíhají na znevýhodněné děti jen tam, kde bychom je čekali, ale i za zákony, které by jim měly pomoci . Když totiž žádám ředitele školy Milana Adamce o zhodnocení končícího roku 2018, tak kromě renovace fasády budovy, naplnění kapacity internátu a dalších úspěchů přichází na řadu ještě jeden bod: " Zdárně zvládáme nástrahy inkluze, která pro nás znamená, že nemůžeme vzdělávat všechny žáky, kteří to potřebují a kteří by se u nás rádi vzdělávali, ale z administrativních důvodů nemohou , protože my v současné době můžeme brát jen zájemce, kteří mají doporučení příslušného poradenského zařízení, a nemůžeme brát žáky hraniční, kteří by k nám chtěli, ale nesmí. Na běžných školách pak neuspějí a můžou skončit i úplně mimo systém vzdělávání. Ve spolupráci s poradnami se nám počty těchto žáků daří eliminovat. My pak tyto žáky do vzdělávacího procesu vracíme, vzděláváme je a dáme jim kvalifikaci."

Žáci školy se na besídce chlubí nejen svými volnočasovými aktivitami, ale také ve škole získanými dovednostmi. Na stole naproti vykukuje část dárků od Nadace SYNER, vlevo pak výrobky žáků školy a dárky pro pedagogy, vychovatele a čestné hosty večera .

Škola má i svoji prodejnu ( MAPA ), kde si můžete za velmi zajímavé ceny zakoupit produkty školního zahradnictví a výrobky vzniklé během výuky. Doporučuji, jsou opravdu povedené a originální a určitě vás zahřeje nejen teplo svíček, ale i pocit, že jste nepřímo přispěli na dobrou věc, získané peníze totiž jdou zpět do výuky.

Na slova ředitele navazuje i skupinový vychovatel Jiří Kudlička, když definuje, co mu přináší pocit uspokojení: " Pro nás je úspěchem, když žáci absolvují závěrečné zkoušky, přičemž někteří zde postupně získají dokonce výuční listy z více oborů. A krásné je, když je pak potkám a zeptám se, zda pracují, a oni mi odpoví, že ano. Tak to mě velmi povzbudí, tohle jsme udělali my, díky nám další člověk vydělává peníze, našel smysluplné uplatnění. "

Příkladem, že úspěšné vstupy do života se svěřencům školy daří nejen na poli vykolíkovaném plánem výkuky, bylo vystoupení Romana Červeňáka, jehož ukázku na našem úvodním videu bohužel budete hledat marně. Mládenec svým zpěvem zaujal agenturu natolik, že získal exkluzivní smlouvu zakazující komukoliv jinému publikovat záznamy jeho vystoupení. Ještě že si borce můžeme alespoň vyfotit :-)

Kiplingovské zasaď strom, postav dům, zploď syna se zpravidla používá jako metafora. V případě Střední odborné školy v Liberci to platí doslova. Mezi profese, kterým se zde můžete vyučit, totiž mimo jiné patří i zahradník a zedník. A co se třetího úkolu týče, plození potomků fakt v osnovách není, ale výuční list je dobrým klíčem k solidně placené práci, a tím pádem i k zajištění rodiny. Optimistická je i Iva Urbanová: "Já se domnívám, že pokud budou žáci zdejší SOŠ dobře odvádět práci a budou se i dobře učit a to, čemu se tu naučí, budou dál rozvíjet, mají lidově řečeno otevřená vrata . V dnešní době je spousta lidí, kteří chtějí sedět za počítači, ale neuvědomují si, že pro náš život je nesmírně důležitá manuální práce a je jedno, zda to je zedník, zahradník, krejčí, truhlář nebo strojař. Obdivuji celý zdejší kolektiv, protože odvádí opravdu obrovskou práci. A není to jen o té práci, ale o té srdcařině, protože tady to bez ní nemůže fungovat a na těch dětech to je znát."

Besídka byla vítanou záminkou nahlédnout i mezi školní úspěchy na poli pracovním. Jedním z nejnovějších a nejviditelnějších je sklad upravené zeminy , který je i příkladem spolupráce výučních oborů. Pro spolužáky zahradnického oboru jej postavili žáci oborů zednické práce a malířské a natěračské práce ve spolupráci se svými pedagogy. Okolní úpravy provedli dlaždiči a vrata a kovové prvky dodali strojaři. Celkem se zapojilo asi 25 žáků .

Milan Adamec přidává pár zajímavostí: " Domek je do značné míry výstupem závěrečných prací, od základů až po krovy . Žáci si na něm potvrdili, že jsou připraveni vykročit do profesního života. Nakupovali jsme pouze materiál, nebyla vystavena žádná faktura od externí firmy. Zajímavé možná je, že byl hotový za necelé dva měsíce, zatímco papírování kolem této stavby trvalo rok a půl. Vlastně ještě trvá . Musím říci, že nikoliv kvůli nevstřícnosti úředníků, ale proto, že ten byrokratický proces je obecně velmi zdlouhavý. I po těch zkušenostech s náročnou administrativou přemýšlíme, na čem by naši žáci mohli ukázat své kvality příště . Areál naší školy je velký a různorodý, potřebuje leccos od údržby až po budování nového."

Praktický domeček se líbil i Ivě Urbanové, ale nijak ji nepřekvapil: "Zdejší škola je odborné učiliště, žáci jsou vedeni k praxi, což je pro jejich další životní dráhu velmi důležité a potřebné. Za dobu, co se školou spolupracujeme, jsem již viděla spoustu nádherných výsledků práce žáků, takže toto je "jen" další vizitka kvality a laťka, která zájemcům o zdejší obory názorně ukazuje, co budou jednou sami schopni postavit, vyrobit ."

Kvalitně připravenou zeminu potřebují rozsáhlé školní skleníky , ve kterých kromě nepřeberného množství druhů květin naleznete i rostliny, které my laici chodíme obdivovat do botanické zahrady.

Hlavní oblastí nadační práce je pomoc handicapovaným a lidem v nouzi (viz. ZDE ), takže její představitelky, Eva Syrovátková a Iva Urbanová, se mnohem častěji než s mládeží obdarovanou na besídkách setkávají s tragickými lidskými osudy . Přesto i na tomto poli se občas přihodí něco, co zvedne náladu. Pro Ivu Urbanovou to za rok 2018 bylo například toto: "Velmi mile na mě zapůsobilo gesto našeho klienta, který nám poděkoval formou upečeného štrůdlu. Samozřejmě dostáváme spoustu děkovných dopisů, ale když vezmete v úvahu, že ten člověk je handicapovaný a ještě ke všemu chlap a dá si tu práci a upeče domácí štrůdl, tak to bylo hrozně moc bezvadný . To je krásný zážitek, že lidi naši pomoc dokážou ocenit i tímto prostým způsobem. A dalším překvapením bylo, že se nám poprvé za osmnáct let činnosti stalo, že se s námi spojil právník, aby nás upozornil, že se našel klient, který nadaci odkázal nějaké finance . To je pro nás úplně nová zkušenost, něco nevídaného, že nám dal někdo peníze ve formě dědictví."

Když jsme z vánoční besídky Střední odborné školy odcházeli, zaslechl jsem na chodbě útržek rozhovoru dvou účinkujících, které se vášnivě dohadovaly, co udělat, aby jejich vystoupení v roce 2019 byla ještě větší bomba. A co si do roku 2019 přeje ředitel Adamec? "Přeji si, abychom neztráceli energii a sílu zvládat všechny nástrahy vzdělávacího systému a vnějších podmínek, a přeji nám všem pedagogům spoustu energie, abychom měli invenci vymýšlet nové a nové vzdělávací aktivity pro žáky. Ale musím říci, že výsledky našich žáků jsou mnohdy tak zajímavé a motivující, že s hledáním energie nebude problém ."

Login