kraj-lbc.cZ: Senioři v Českém Dubu oslavili Den matek, popřály jim děti z Korálku

11.05.2021
I v současné smutné a složité době oslavili v Domově důchodců Český Dub letošní Den matek. V roce minulém to bylo, s ohledem na Covid, zcela nemožné. Letos se to povedlo, pravda, s určitým omezením.
„My jsme rádi, že se na závěr tohoto pohnutého období, které bylo pro seniory obzvlášť složité, protože byli odloučeni od svých blízkých, mohla konečně uskutečnit nějaká významnější akce. Lidský kontakt je pro klienty domova výraznou vzpruhou,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek pro resort sociálních věcí.
Den matek již roky v domově důchodců oslavují s podporou Nadace SYNER. Vždy je součástí příjemného dopoledne vystoupení dětí z Mateřské školy Korálek, klienti domova dostanou dárky a občerstvení. „Letos bylo jasné, že vystoupení dětí přímo v domově nebude možné. Je skvělé, že jsme se s Nadací dohodli na kompromisu. Program bude, ale jen pomocí techniky. Děti své pásmo natočily na film, který byl našim klientům promítnut,“ uvedl Radim Pochop, ředitel Domova důchodců Český Dub. Korálek do českodubského domova jezdí pravidelně, a to několikrát ročně. Na návštěvy dětí se obyvatele domova vždy těší a toho jsou si vědomi i lidé z podporujíc Nadace. To potvrzuje vyjádření Ivy Urbanové, představitelky Nadace SYNER: „Nechtěli jsme klienty domova seniorů ochudit o vystoupení dětí, proto letošní setkání ke Dni matek probíhá netradičně. Dnešní doba je pro všechny velice těžká, proto jsme se rozhodli, že setkání zpříjemníme přáním v podobě videa, které kombinuje natočené pozdravy a sestřih vystoupení dětí ze soutěže Mateřinka. Věříme, že se básničky, písničky a další se všem budou líbit a že stejnou radost udělají i dovezené dárky. Za Nadaci SYNER přeji hodně zdraví a pevně věřím, že na další akci se budeme moci vidět již osobně.“
Program, i když byl ochuzen o přímý kontakt s mladými vystupujícími se všem přítomným velmi líbil. Po mnoha měsících šlo o jednu z prvních společenských akcí s kontaktem ven z domova. „Bylo to hezké. Děti jsou šikovné. Už si ale přeji, aby přijely osobně,“ svěřila se Zdeňka Holmajerová, jedna z obyvatelek domova.
Všichni z Dubu věří, že podobných akcí bude přibývat, a že se celkově život vrátí do časů před Covidem. Což znamená volné se setkávání s veřejností, koncerty, výlety, zábavy a mnoho dalšího. Prostě normální život.
Login