Setkání pěstounských rodin s Nadací SYNER má občanku - genusplus.cz

05.02.2019
Setkání pěstounských rodin s Nadací SYNER má občanku
Nadace SYNER se specializuje na poskytování individuální pomoci. 80% její činnosti tím pádem zůstává široké veřejnosti skryto a
organizace akcí jako tato tvoří jen příslovečný vrchol ledovce, ale náročná práce pěstounských rodin Libereckého kraje si nejen
ocenění, ale i medializaci určitě zaslouží.
Setkání se první únorovou neděli konalo již po patnácté, a když zůstaneme u srovnání s občankou, dá se říci, že Nadace SYNER
loni oslavila plnoletost (byla založena 17. srpna 2000). Ovšem správnější je napsat, že je dámou neurčitého věku, protože Eva
Syrovátková a Iva Urbanová se charitě aktivně věnovaly již před tím a založení nadace bylo jen logickým krokem v jejich práci.
Když se zakladatelek zeptáte na novinky, odpověď Evy Syrovátkové je stručná: " Pořád pokračujeme v tom, co děláme, jdeme ve
stejných šlépějích jako předchozí roky ." Seznam toho, co nadace již dokázala, dokládá, že to je velmi pozitivní odpověď.
Vzhledem k decentralizaci a GDPR jsou trochu problémy s navazováním kontaktů a Eva Urbanová konstatuje: " V poslední době
se bohužel často setkáváme s tím, že jen díky přátelům a známým se dozvídáme o lidech, kteří pomoc opravdu potřebují, a přesto
nás nikdy nekontaktovali a o pomoc nepožádali. My bychom jim přitom rádi pomohli, ale nevíme o nich. Na druhou stranu jsou
takoví skalní žadatelé o všechno možné nebo lidé nesoudní, kteří si nadaci pletou s kasičkou na peníze ." Takže, patříte-li k těm
prvním, nebo o někom takovém víte, podrobné info naleznete na nadacesyner.cz/pro-zadatele .
A jaké bylo letošní setkání pěstounských rodin? Množství připravených darů napovídá, že tradiční heslo, že nikdo neodejde s
prázdnou, bude i letos naplněno . Plyšáci, knihy, hry a sportovní tašky jsou připraveny jako odměna za dětské aktivity. Šeky na
nákup v hodnotě 1 000 Kč čekají na závěrečné losování rodin v tombole.
Balónky se dávno staly symbolem akce. Letošní novinkou byl popcorn .
Eva Syrovátková (vlevo) a Iva Urbanová, zakladatelky a členky správní rady nadace, otevřely odpoledne poděkováním pěstounům .
Do libereckého Kolosea tentokrát dorazilo zhruba 250 účastníků. Přijely i děti ze čtyř dětských domovů Libereckého kraje. Eva
Syrovátková k tomu podotýká: "Jsme rádi, že jsme je mohli pozvat, protože to jsou děti mající s dětmi pěstounů hodně
společného. Tak jsme jim chtěli dopřát také takové krásné odpoledne s jejich tetama."
Program pěkně zostra zahájila písničkářka a moderátorka dětského rádia Jana Rychterová . Zpočátku trochu ostýchavé děti si
velmi rychle získala a zábava se rozejela naplno.
Žádný dárek nebyl zadarmo.
K programu odpoledne patří, rovněž tradičně, dobré občerstvení . Letos to byly vynikající koláče a skvělé řízky.
O spokojenost hostů pečoval tým patnácti dobrovolníků firmy SYNER . Pořídit skupinovou fotku všech pochopitelně nešlo, tak
jsme zvěčnili alespoň osádku modrého salónku.
Po přestávce děti trochu zklidnilo Sváťovo divadlo . První byla pohádka O koblížkovi. S koláčem v břiše se na na ni dobře dívalo
nejen dětem, ale i dospělým.
I Sváťa byl velmi interaktivní a vyžadoval neustálou součinnost diváků. Za těmi, kteří za ním nemohli na pódium, neváhal sestoupit
dolů.
Rychle se láme třetí a čtvrtá hodina programu. Zdá se, že paní Jana se snaží děti zcela umořit, ale vůbec se jí to nedaří . Ještě stále
zbývá pár cen a ty je třeba vybojovat! Již dávno se tančí nejen na jevišti, ale i v sále. Nabývám přesvědčení, že akce má velmi
zavádějící název, správně by se měla jmenovat "Setkání pěstounských dětí s Nadací SYNER" , protože pěstouni si mezi sebou moc
nepopovídají a refrény některých písní jim budou ještě dlouho znít v uších :-)
Zájemců o plyšáky, na rozdíl od plyšáků, neubývá. Bude uspokojený celý pěvecký sbor?
Jdeme do finále, Eva Syrovátková a Iva Urbanová vyhlašují vítěze tomboly! Dospělí jsou napjatí, ale uznejte, čekat, jestli padne
jméno mé rodiny, to je nuda oproti adrenalínu získat plyšového kačera za kotoul nebo hvězdu! Jenže kdyby měly soutěžit o ceny i
rodinné týmy, protáhlo by se setkání možná do pondělí.
S touto poukázkou pochopitelně výherci do obchoďáku nepůjdou, ale když má být odpoledne velkolepé, proč ho nezprodukovat
se vší parádou jako v televizi, včetně focení. Zvláště děti jsou z "milionových bankovek" nadšené, a ač některé hrdinně zápasí s
jejich velikostí, vítězoslavně si je nesou do publika.
Na portrét výherců tomboly se z prostorových důvodů vešli jen někteří. Jak velké hřiště by bylo potřeba pronajmout na rodinný
portrét rodiny Nadace SYNER? Té současné i těch, kteří za dobu existence nadace její pomoc využili? Řeč peněz je strohá, nadace
zatím věnovala na nejrůznější účely kolem 55 milionů korun, především z darů svého zřizovatele, stavební společnosti SYNER,
s.r.o. (Pro vaši představu, jen za poslední čtvrtletí loňského roku kladně vyřídila žádosti třicítky žadatelů v hodnotě téměř půl
milionu korun.) Ale to není všechno, pocit, že za vámi v obtížné životní situaci někdo stojí, to je přidaná hodnota, která finanční
ekvivalent nemá .
Login